utca_panorama.png

Rövid hírek

Hirdetmény az általános iskolai felvételi eljárásról

A tanköteles tanulók első évfolyamra történő beiratkozásának időpontja:

2018. április 12. (csütörtök) 8.00 és 18.00 óra között

2018. április 13. (péntek) 8.00 és 16.00 óra között

A szülő (gondviselő) az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a fenti időpontban köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a lakcímkártyát), továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

Olvassa el a teljes hirdetményt


A Baranya Megyei Kormányhivatal Keszü, Gyód, Kökény területén tartott kutyákra, macskákra, valamint legeltetett állatokra vonatkozóan október 7-től 27-éig azonnali hatállyal ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el. A repülőgépről kiszórt vakcinatartalmú csalétek a háziállatokra nem jelent veszélyt, de a rókák veszettség elleni immunizálásának hatékonyságát jelentősen csökkenti, ha nem tudja elérni ezeket a célállatokat.

A teljes dokumentumot ITT elérheti.

 

Az elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a zárlati károsítónak minősülő szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma fertőzés felszámolása és visszaszorítása érdekében következő növény-egészségügyi zárlati és kötelező növényvédelmi intézkedéseket hozza az alább felsorolt települések- azok bel- és külterületi (zártkerti) ingatlanain található szőlő ültetvények és szőlő növényekvonatkozásában.
Gyód szőlőhegy, Keszü 1030- 1040;- 1041/1;- 1057- 1068;- 1071- 1081 hrsz.- ú, érintett ingatlanait mivel a 2016. évben megtalált zárlati károsltóval fertőzött növények 1 km-es körzetében találhatók fertőzött területté, Kökény,- Keszü,- Pellérd,- Keresztespuszta,- Péterpuszta,- Aranyosgadány,- Keménygadány,- iskoiapiébánia szőlőhegy,- Pécs- Málom községek érintett ingatlanait- mivel a 2016. évi zárlati károsító fertőzés nyomán kijelölt fertőzött terület 3 km-es körzetében találhatók - védő (puffer) zónává jelölöm ki.
 

Gyód község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2017. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási  Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan. 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójában a pályázat beadási határidő is meghosszabbításra került. A pályázatok benyújtásának módosított határideje: november 15. 
 

A típusú pályázati kiírás

B típusú Pályázati kiírás

 

Polgármester: Schmidt Ferenc József

Képviselők:

  1. Lőrincz Ramóna
  2. Csák Tamás (alpolgármester)
  3. Krum János András
  4. Krum Csaba

Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselői:

  1. Medgyesi Antal
  2. Schmidt Ferenc József
  3. Krum János András
Október 1.
 
Az Idősek napja az idős emberekről, az ő tiszteletükről szól. 
Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és annak kifejezését, hogy társadalmunknak ők is hasznos tajgai, és mindannyiunknak nagy szükségünk van rájuk. Szükségünk van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csakis ők rendelkeznek, és a türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak, nevelnek bennünket.
 
A mi világunk anyáink, apáink, nagyanyáink, nagyapáink életével, munkásságával kezdődött. Ők építették számunkra azt a jelent, amelyben a mi generációnk egy újabb nemzedék jövőjét alapozhatja meg. Mindennapi életünkhöz az elődök példáiból meríthetünk erőt hitet és bátorságot.
Mi, gyódi óvodások és nevelők sem felejtkeztünk meg ezen az ünnepnapon falunkban élő szomszédainkról, rokonainkról.
Nagy igyekezettel készítettük ajándékainkat, hogy a mai napon odaadhassuk nekik, lássuk boldogságukat, hogy gondoltunk rájuk; éreztettük velük, fontos számunkra, hogy velünk vannak.
                      
Kívánjuk, hogy adassék meg számukra még sok-sok lágy, simogató tavasz! 
Köszönjük a példamutatást! 
Köszönjük az emberi értékeket, melyeket belénk csepegtettek. 

Keresés

Családkönyv

Könyvbemutató június 2-án

Az adó 1%-a

A személyi jövedelemadó 1%-áról való rendelkezéskor kérjük, hogy gondoljanak községünk fejlesztésére és a helyi sportélet támogatására.

Az 1 % átutalásához az adószámokat az alábbiakban ismertetjük:
Gyódért Alapítvány:  18303425-1-02
Mecsekvölgye Sportkör:  19031707-1-02

A tavalyi évben az adókból befolyt összeget a falu játszótereinek folyamatos újítására, állagmegóvásra fordítottuk.

Hírlevél

Iratkozzon fel rendszeresen megjelenő hírlevelünkre, hogy a legfontosabb eseményekről azonnal értesíthessük:

Statisztika

Cikkmegtekintések találatai
72505