utca_panorama.png

„Hajolj felém, tanulj meg engem.
Próbáld meghallani csepp
hangomat, hogy rám ismerj"
(Szabó Magda)

1996 óta Gyód Község központjában, családias  környezetben, a falu "ékszerdobozaként" működik 30 férőhelyes, egycsoportos, német nemzetiségi intézményünk.

Gyód 700 fős lakosságával eredetileg sváb falu, az itt élők igénylik a német nemzetiségi hagyományok ápolását, a német kisebbségi nevelést nyújtó kétnyelvű óvodai ellátást.
Az intézmény a Fő utca közepén helyezkedik el, egy impozáns épületegyüttesben a templommal. Mivel az óvoda és az iskola is egy épületben található, a gyerekek ismerik leendő tanítóikat, így könnyebb az iskolai átmenet.

Az óvodában 3 óvónő és egy dajka foglalkozik nap, mint nap a gyermekekkel.

Az intézmény vezetője:


Horváth-Brém Marianna
vezető óvodapedagógus

Óvodapedagógusaink:

 
Krum Csabáné
német nemzetiségi óvodapedagógus
Papp Zsófia
német nemzetiségi óvodapedagógus
Dajkánk:
Mészáros Gézáné
Konyhai dolgozónk:
Vámosi Eszter

A pedagógiai munka a Helyi Pedagógiai Program alapján folyik, melyet minden szülő megismerhet, nyilvános dokumentum.

Célunk:

A családban nevelkedő kisgyermek számára a családi nevelésre alapozva, azt kiegészítve, napközbeni ellátás keretében a gyermek fizikai- és érzelmi biztonságának és jóllétének megteremtésével, feltétel nélküli szeretettel és elfogadással, a gyermek nemzetiségi / etnikai hovatartozásának tiszteletben tartásával, identitásának erősítésével kompetenciájának figyelembevételével, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával elősegíteni a harmonikus fejlődést a családi nevelést kiegészítve.

A gyermekek egyéni fejlettségéhez, igényeikhez, szükségleteikhez, érési tempójukhoz igazodó, a gyermeki szabadságot tiszteletben tartó differenciált személyiségfejlesztés, a tanuláshoz szükséges képességek és részképességek megalapozása a játékban és a játékos tevékenységekbe ágyazottan.

Célunk továbbá a családokkal való együttműködés, a folyamatos párbeszéd biztosítása.

Programunk a gyermekek számára önfeledt, boldog gyermekkort jelent, amelyben:

  • kedvük, igényeik, elképzeléseik, vágyaik szerint játszhatnak, mozoghatnak
  • átélhetik a mesék, versek szárnyaló világát, bábozhatnak, dramatizálhatnak
  • átérezhetik a hagyományok üzenetét
  • nap mint nap változatos színes élményeket szerezhetnek önmagukról, barátaikról, a segítő, befogadó, elfogadó felnőttek jelenlétéről, a közösségről, az őket körülvevő világról, a természet csodáiról, számok, mennyiségek birodalmáról
  • megismerkednek a környezetvédelem alapjaival
  • tudásukat önmaguk szerzik meg, maguk fejtik meg, és cselekvésen keresztül sajátítják el, s képesek alkalmazni
  • játszva tanulhatnak egymástól és a felnőttektől
  • a kérdéseiket bátran, nyíltan megfogalmazhatják
  • megtapasztalják, hogy a megoldandó helyzeteknek számos megoldása lehetséges

Az óvodai nevelésünk gyerekközpontú, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszünk. Minden gyermek külön egyéniség, igyekszünk a legjobb tudásunk szerint fejleszteni őket nyugodt, derűs, szeretetteljes légkörben. A kezdeményezések tervezésénél a gyermekek életkori sajátosságait, fejlettségi szintjüket vesszük figyelembe.

Napirendünkben a játék kiemelt szerepet kap, melyben vágyait, élményeit jeleníti meg, miközben sok fontos ismeretet, élményt, tapasztalatot szerez az őt körülvevő világról és közben észrevétlenül elér arra a szintre, ahol már megkezdheti tanulmányait az iskola első osztályában.

Vegyes életkorú a csoportunk, így tágabb lehetőség nyílik a gyerekekkel való egyéni bánásmódra, a differenciálásra és a szocializációs feladatok is könnyebben megvalósíthatók.

A napot a gyerekek a mindennapos testneveléssel kezdik, melyet a tízórai után a kezdeményezések követnek. Napi szinten, játékosan ismertetjük meg a gyermekekkel a német nyelvet nemzetiségi óvodapedagógus – Andi néni - segítségével.

Hetente egyszer gyümölcsnapot tartunk, mely a gyerekek egészséges életmódra való nevelésének egyik fontos pillére, a helyes táplálkozási szokások kialakítását szeretnénk ezzel a gyerekekben tudatosítani.

Udvarunk védett, tágas, megfelelő színtere a levegőn tartózkodásnak, udvari játéknak.

A gyerekeknek péntekenként a modern tánc megismerésére, megszeretésére, az alapok elsajátítására nyílik lehetősségük az óvoda keretein belül. A foglalkozásokat Horváth Tamás diplomás táncpedagógus tartja.

Minden évben nagy gondot fordítunk a nagycsoportosok logopédiai és szükség esetén iskolaérettségi felméréseire, mely térítésmentes és helyben végzi el a szakképzett logopédus, fejlesztőpedagógus ill. pszichológus. A logopédiai foglalkozások szerdánként vannak.

A gyerekek minden évben fogászati szűrésen vesznek részt, melyet Dr Kresz Gábor végez. 14 éves korig ő látja el a község gyermekeinek fogászati teendőit térítésmentesen.
Az óvoda gyermek háziorvosa Dr Sas Yvette, aki szintén folyamatosan figyelemmel kíséri, ellenőrzi, javaslataival segíti, hogy a gyermekek az életkoruknak megfelelő testi és szellemi fejlettséget érjenek el.

Szoros kapcsolatot tartunk fenn Földiné Sárosi Ágnes védőnővel, aki nem csak otthon, családi légkörben kíséri figyelemmel a kicsik fejlődését, hanem nyomon követi többek között a gyerekek beilleszkedését a közösségbe, a szociális fejlettségüket, a társas kapcsolataikat.A 2016/2017-es nevelési évben 30 kisgyermek látogatja a csoportot. A gyerekek főként gyódi lakosok, de minden évben akad néhány bejáró gyermek a szomszédos Keszü községből is.

A gyermekek napi háromszori étkezésben részesülnek, melyet a pellérdi iskolából szállítunk és a helyi melegítőkonyhán való feldolgozás után kerül a gyerekek asztalára. Az élelmezéssel és a befizetésekkel kapcsolatos kérdésekkel, problémákkal az óvodavezetőhöz lehet fordulni.

Az intézmény felszereltsége az előírásoknak megfelelő, az utóbbi években számos fejlesztés történt ezen a téren. Az udvari játszóeszközök, a belső bútorok, az asztalok, ágyak, székek újak, a játékok bővítése és pótlása folyamatos.

Családkönyv

Könyvbemutató június 2-án

Az adó 1%-a

A személyi jövedelemadó 1%-áról való rendelkezéskor kérjük, hogy gondoljanak községünk fejlesztésére és a helyi sportélet támogatására.

Az 1 % átutalásához az adószámokat az alábbiakban ismertetjük:
Gyódért Alapítvány:  18303425-1-02
Mecsekvölgye Sportkör:  19031707-1-02

A tavalyi évben az adókból befolyt összeget a falu játszótereinek folyamatos újítására, állagmegóvásra fordítottuk.

Eseménynaptár 2016/17 II.fé.

MÁRCIUS
15. szerda     Munkaszüneti nap 
16. csüt.        Szülői fórum a tanítónénikkel
21. kedd        Nyílt nap 
22. szerda     Nyílt nap 
 
ÁPRILIS
12. szerda    Tavaszi szünet előtti utolsó óvodai nap
13. – 18.       Tavaszi szünet – ügyeleti ellátás
19. szerda    Tavaszi szünet utáni első óvodai nap
25. kedd       Bűvész a csoportban
27.-28.          Óvodai beíratás
3.- 4. hét       Kirándulás tervezése a pogányi Zsályaliget élményparkba
 
MÁJUS
01. hétfő        Munkaszüneti nap
12. péntek     Anyák napi ünnepély (17 óra, csoportszoba)
12. péntek     Bóbita bábszínház
 
JÚNIUS
01. csütörtök   Kirándulás (közös az iskolásokkal) Kaposvár – Katica tanya
02. péntek       Nevelés nélküli munkanap 
03. szombat    Juniális
15. csütörtök   Ballagás, évzáró 
 
Nyári nyitva tartás: Augusztus hónapban az óvoda zárva tart.

Névsor 2016/17