utca_panorama.png

Rövid hírek

Hirdetmény az általános iskolai felvételi eljárásról

A tanköteles tanulók első évfolyamra történő beiratkozásának időpontja:

2018. április 12. (csütörtök) 8.00 és 18.00 óra között

2018. április 13. (péntek) 8.00 és 16.00 óra között

A szülő (gondviselő) az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a fenti időpontban köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a lakcímkártyát), továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

Olvassa el a teljes hirdetményt

Október 1.
 
Az Idősek napja az idős emberekről, az ő tiszteletükről szól. 
Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és annak kifejezését, hogy társadalmunknak ők is hasznos tajgai, és mindannyiunknak nagy szükségünk van rájuk. Szükségünk van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csakis ők rendelkeznek, és a türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak, nevelnek bennünket.
 
A mi világunk anyáink, apáink, nagyanyáink, nagyapáink életével, munkásságával kezdődött. Ők építették számunkra azt a jelent, amelyben a mi generációnk egy újabb nemzedék jövőjét alapozhatja meg. Mindennapi életünkhöz az elődök példáiból meríthetünk erőt hitet és bátorságot.
Mi, gyódi óvodások és nevelők sem felejtkeztünk meg ezen az ünnepnapon falunkban élő szomszédainkról, rokonainkról.
Nagy igyekezettel készítettük ajándékainkat, hogy a mai napon odaadhassuk nekik, lássuk boldogságukat, hogy gondoltunk rájuk; éreztettük velük, fontos számunkra, hogy velünk vannak.
                      
Kívánjuk, hogy adassék meg számukra még sok-sok lágy, simogató tavasz! 
Köszönjük a példamutatást! 
Köszönjük az emberi értékeket, melyeket belénk csepegtettek. 
Óbecsey István: Szeressétek az öregeket!
 
Nagyon szépen kérlek titeket,
szeressétek az öregeket!
A reszkető kezű ősz apákat,
a hajlott hátú jó anyákat.
A ráncos és eres kezeket,
az elszürkült, sápadt szemeket.
Én nagyon kérlek titeket,
szeressétek az öregeket!
 
Simogassátok meg a deres fejeket!
Csókoljátok meg a ráncos kezeket!
Öleljétek meg az öregeket!
Adjatok nekik szeretetet!
Szenvedtek Ők már eleget,
a vigasztalóik ti legyetek.
Én nagyon kérlek titeket,
szeressétek az öregeket!
 
Ne tegyétek Őket szűk odúkba!
Ne rakjátok Őket otthonokba!
Hallgassátok meg a panaszukat!
Enyhítsétek meg a bánatukat!
Legyen hozzájuk szép szavatok!
Legyen számukra mosolyotok!
Én nagyon kérlek titeket,
szeressétek az öregeket!
 
Ők is sokat küzdöttek értetek,
amíg fölnevelkedtetek.
Fáradtak Ők is eleget,
hogy ti módosabbak legyetek.
Ők is elfogadtak titeket,
mikor Isten közéjük ültetett.
Azért én kérlek titeket,
szeressétek az öregeket!
 
Ha majd az örök szeretet
elhívja Őket közületek,
ti foglaljátok el helyüket.
Mert ti lesztek majd az öregek.
S mindazt, mit nekik tettetek,
azt adják nektek a gyerekek.
Azért előre intelek titeket,
szeressétek az öregeket!
 
E gondolatokkal Kívánunk a körülöttünk élő gyódi, idősebb falunkbélieknek nagyon jó egészséget, hosszú boldog életet.
Szívből kívánjuk, továbbra is ragyogja be életüket családjuk szeretete, érezzék környezetük figyelmét, községünk törődését!
 

Keresés

Családkönyv

Könyvbemutató június 2-án

Az adó 1%-a

A személyi jövedelemadó 1%-áról való rendelkezéskor kérjük, hogy gondoljanak községünk fejlesztésére és a helyi sportélet támogatására.

Az 1 % átutalásához az adószámokat az alábbiakban ismertetjük:
Gyódért Alapítvány:  18303425-1-02
Mecsekvölgye Sportkör:  19031707-1-02

A tavalyi évben az adókból befolyt összeget a falu játszótereinek folyamatos újítására, állagmegóvásra fordítottuk.

Hírlevél

Iratkozzon fel rendszeresen megjelenő hírlevelünkre, hogy a legfontosabb eseményekről azonnal értesíthessük:

Statisztika

Cikkmegtekintések találatai
72017