utca_panorama.png

Iskolánkban az idei tanévben hat pedagógus tanított. Félévkor egy kolléga Pécsre ment dolgozni, így helyére új osztálytanító érkezett. Matematikát minden évfolyamon a tagintézmény vezető tanította. Mindkét összevont osztályban az osztályfőnök a magyar, környezet tantárgyakat, ill. egy fő a készségtárgyakat-egy fő a német tárgyakat oktatta. A készségtárgyakat a többi összevonástól eltérően 1.2. és 3.4. osztályban együtt tanítottuk. Alkalmazkodva a gyerekek életkori sajátosságaihoz. Fejlesztő pedagógus Pellérdről járt hozzánk hetente többször. Péntekenként testnevelés órákra, ill. a 4. évfolyamosok informatika órára Pellérdre mentek. Ezeket a tanórákat ott tanító pedagógusok látták el.

Képgaléria

A hit- és erkölcstan órákat a katolikus egyház által biztosított pedagógus tartotta. Szeptembertől a két tanulócsoport egy épületben van a tavaly nyári átalakításoknak köszönhetően. Ez a megoldás jobb iskolásaink és pedagógusaink számára is hisz könnyebb az összevonásokat megoldanunk, jobban különváltunk az épületben található óvodától. Elkezdődött az iskolaudvar fölötti szabad terület udvarrá alakítása az önkormányzat segítségével (tereprendezés, füvesítés) Szülői segítséggel ide játékokat is sikerült vásárolnunk. A következő tanévben reméljük, befejeződik így alkalmassá válik mindennapos használatra. Ez mindenképp hasznos lenne hisz elsősorban az óvodások használják az udvarunkat. Sajnos a korrepetálásokat, fejlesztéseket, versenyre felkészítések helyigényét nehezen tudjuk megoldani. Az óvodával közös helyiség áll csak rendelkezésre, jó lenne, ha a következő tanévben ez a gondunk megoldódna.
Az idei tanévben megérkeztek a TIOP-1.1.1-12/I-2010-0001 számítógépei. Minden tanuló és kolléga kapott IKT eszközt. Heti rendszerességgel használják a gyerekek. Interaktív tananyagunk még nincs.
A neveltségi szint javítása kiemelt feladatunk. Különböző családi háttérrel rendelkező tanulóink vannakRendszeres a kapcsolattartásunk a szülőkkel, családsegítő szolgálattal, védőnővel, gyerekorvossal. Törekszünk arra, hogy a tolerancia, kitartás, szorgalom, tisztelet, motiváltság gyerekeinkben fejlődjenek.
A tantervekben, tematikus tervekben leírtak szerint sikerült teljesíteni a tanévet. Az évközi pedagógusváltás zökkenőmentesen lezajlott. Ketten az OFI által készített kísérleti tankönyvekből tanítottunk. A könyvek használata nem volt problémamentes. A beígért tanmenetekhez sikerült hozzájutni viszont nem készültek el a megígért digitális anyagok, felmérések. Ezeket nekünk kellett megcsinálnunk, szükség volt más kiadók, ill. egyéb segítségre.
 Igyekeztünk a hagyományos módszerek mellett az újak közül is alkalmazni párat, kihasználva az IKT eszközök adta lehetőséget. Miután egy kolléga az idei tanévtől részt vesz tanfelügyelőként a pedagógusminősítésekben, az ott szerzett tapasztalatait kamatoztatja itteni munkájában is.
A pedagógiai program szerint meghatározott méréseket minden évfolyamon elvégeztük. Fejlesztő pedagógus hetente többször foglalkozik tanulóinkkal. Levelezős tanulmányi versenyen és szövegértési, olvasás, ének, versenyen szerepeltek tanítványaink. Három tanulónk diákolimpiai versenyen is részt vett.
A délutáni tanórák után lehetőség van: német nemzetiségi tánc-, modern tánc-, kézműves –foglalkozásokon való részvételre . Az eseménynaptárban tervezetteket hiánytalanul megvalósítottuk. Ezek a következők voltak :

 • Szent Mihály nap – közösen az ovisokkal, falu lakosaival
 • Családi nap-közösen a falu lakosaival, rendőrséggel
 • Pécs-Somogy Állatmenhelyre látogattunk
 • Öko-Kuckóban Pécsett természettudományos interaktív foglalkozáson vettünk részt
 • Varázsóra, Planetárium természettudományos foglalkozások a Zsolnay negyedben a tanév kiemelt feladataihoz kapcsolva
 • Tudásközpont könyvtárlátogatás, 1956-ra emlékeztünk ( megemlékezés verseny keretében)
 • Ifjúsági hangverseny-bérletünk volt, négy előadáson vettünk részt az év során
 • Iskolai versmondó versenyt szerveztünk
 • Közös német nemzetiségi projekt hetünk volt az óvodásokkal
 • Farsang szülőkkel
 • Karácsonyi műsor –közösen az óvodásokkal, falu lakosaival
 • Anyák napja
 • Családsegítő szolgálat munkatársai kézműves foglalkozásokat tartottak iskolánkban karácsonykor, húsvétkor
 • Juniális Gyód
 • Év végi kirándulás Budapestre közösen az óvodásokkal
 • Ballagás

Egész tanévben kiemelt feladatot kapott az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés.(Iskolagyümölcs program, Öko-kuckó) A tanév tanórán kívüli programjai lehetőséget adtak minden tanulónknak a részvételreAz önálló tanulás elsajátítására nagy hangsúlyt fektetünk. Délutáni tanóráinknak tervezett menete van, nemcsak az írásbeli, hanem a szóbeli tanulnivalót is számon kérjük.
Kis létszámú intézmény révén kevés tanulónk versenyez. Az iskola tanulmányi átlaga 4,1 lett. Levelezős honismereti országos tanulmányi versenyen 2. helyezést ért el egy 4. osztályos kislány. Ugyanő 2. lett a kővágószőlősi olvasási-szövegértési versenyen. Ének versenyen is részt vettünk.
Mivel tantestületünket hárman alkotjuk, minden oktatással-neveléssel kapcsolatos dolgot megosztunk egymással. Havonta munkaértekezletek tartunk. A pedagógusminősítésről, intézményi önértékelésről műhelymunkát szerveztünk. A KLIK által kért intézményi cselekvési tervet együtt készítettük el.
Legfontosabb partnereink a pellérdi iskola, gyódi óvoda, önkormányzat, családsegítő szolgálat, pedagógiai szakszolgálat. A központi iskola mindenben támogat bennünket. Az óvodával napi kapcsolatban vagyunk. Segítjük egymás munkáját. A családsegítő szolgálat munkatársaival beszámolókkal, ill. személyes konzultációkkal tartjuk a kapcsolatot. Az önkormányzat rendezvényein az iskola mindenkor részt vesz. Anyagi támogatást is kapunk tőlük. A település honlapján és újságjában rendszeresen megjelennek az iskolával kapcsolatos publikációk. Az iskolabuszt a pellérdi önkormányzat biztosítja számunkra. Ennek segítségével tudunk a tanórán kívüli programokon részt venni és a tömbösített testnevelés órákra eljutni.
Az alsó tagozatos képzési struktúrának valamint a német nemzetiségi nyelv oktatásának ,a különleges bánásmódot igénylő tanulók nevelésének, oktatásának intézményünk megfelel. Az IKT eszközök használata az oktató programokkal, digitális táblával reméljük jövőre teljessé válik. A hozzájuk kapcsolódó továbbképzéseken pedagógusaink lehetőség szerint részt vesznek. Az idei tanévtől egy kolléga az OH megbízásából pedagógusminősítési és tanfelügyeleti feladatokat is ellát.

Családkönyv

Könyvbemutató június 2-án

Katolikus hittan 2016

Az adó 1%-a

A személyi jövedelemadó 1%-áról való rendelkezéskor kérjük, hogy gondoljanak községünk fejlesztésére és a helyi sportélet támogatására.

Az 1 % átutalásához az adószámokat az alábbiakban ismertetjük:
Gyódért Alapítvány:  18303425-1-02
Mecsekvölgye Sportkör:  19031707-1-02

A tavalyi évben az adókból befolyt összeget a falu játszótereinek folyamatos újítására, állagmegóvásra fordítottuk.