utca_panorama.png

1.3.osztály osztályfőnöke: Szieberthné Apáthy Anita,

2.3.osztály osztályfőnöke:Kalmár Krisztina ,

fejlesztő pedagógus: Tálosné Mátyás Judit,

hit-és erkölcstan oktató: Burián Judit,

modern tánc oktató: Horváth Tamás.

Intézményünk Gyód szívében (Gyód, Fő utca 98. tel:72/461-269 ) működik . Óránkénti buszközlekedés van Pécsre. A buszmegálló iskolánk előtt található. Az idejáró gyerekek családias hangulatban, kis létszámú, összevont osztályokban tanulhatnak. Minden évfolyamon német nemzetiségi nyelvoktatás folyik. Hetente járunk Pellérdre tömbösített testnevelés órákra. A védőnői, fogászati ellátás rendszeres. A gyódi óvodával, pécsi családsegítő szolgálattal, pellérdi iskolával szoros kapcsolatot tartunk.

Örvendetes tény, hogy intézményünk IKT eszközökkel való ellátottsága 100%-os. Minden tanuló és pedagógus külön laptopon tud dolgozni, interaktív táblával rendelkezünk. Elérhetőek számunkra a digitális tananyagok, melyek lehetőséget adnak a differenciálásra valamint a tananyag mélyebb elsajátítására is. Iskolánk mesterpedagógusa, valamint a többi pedagógus továbbképzéseken való részvétele, tanításhoz való hozzáállása biztosíték az itt folyó színvonalas szakmai munkára.

Tanulóink versenyeztetésére nagy hangsúlyt fordítunk. Novemberben iskolai versmondó versenyt szerveztünk. Több rajzpályázaton is sikeresen indultunk. Bendegúz levelezős magyar versenyen is részt vettünk.  Ének versenyen, német versenyen, ritmikus sportgimnasztika versenyen is megmérettetnek tanulóink.

Tanórán kívüli tevékenységeink a teljesség igénye nélkül

Családi nap az óvodásokkal és a falu lakosaival közösen. Szent Mihály napi máglyagyújtás, felvonulás. Márton napi projekt hetet rendeztünk. Mikulás nap alkalmából korcsolyázni vittük tanulóinkat a pécsi jégpályára.

Karácsonykor az ovisokkal közösen a művelődési házban műsort adtunk a falu lakosainak. A félév zárása után február elején tartottuk farsangi mulatságunkat. A Pécsi Nemzeti Színház előadásán is részt vettünk.

irándulásokat tervezünk az Öko-kuckóba, Abaligetre valamint a tanév végén az ovisokkal közösen Visegrádra.

A nevelőmunkában céljaink a következőek: Neveltségi szint javítása. Rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel, családsegítő szolgálattal, óvodával,védőnővel,gyerekorvossal,önkormányzattal, szakszolgálattal. törekszünk arra, hogy a tolerancia, kitartás, szorgalom, tisztelet, motiváltság gyerekeinkben fejlődjenek.

 

Családkönyv

Könyvbemutató június 2-án

Katolikus hittan 2016

Az adó 1%-a

A személyi jövedelemadó 1%-áról való rendelkezéskor kérjük, hogy gondoljanak községünk fejlesztésére és a helyi sportélet támogatására.

Az 1 % átutalásához az adószámokat az alábbiakban ismertetjük:
Gyódért Alapítvány:  18303425-1-02
Mecsekvölgye Sportkör:  19031707-1-02

A tavalyi évben az adókból befolyt összeget a falu játszótereinek folyamatos újítására, állagmegóvásra fordítottuk.