utca_panorama.png
A Pellérdi  Általános Iskola Gyódi Tagiskolája a Klebelsberg Intézményfenntartó  Központ Pécsi Tankerületéhez tartozik.
 
Igazgatója Medgyesi Antal, a  tagintézmény   vezetője Wágnerné  Sasvári Sarolta. Az iskola tantermei Gyód önkormányzata által fenntartott óvodával egy épületben vannak. A tanulók osztatlan csoportokban tanulnak . Az itt dolgozó pedagógusaink a következőek : Jauckné Angyal Bernadett, Szieberthné Apáthy Anita,Tálosné Mátyás Judit, Wágnerné Sasvári Sarolta.
 
Az intézményben német nemzetiségi nyelvoktatás folyik. A hagyományok ápolása, a helyi identitástudat erősítése,a község életében való rendszeres részvétel kiemelt feladat.   Az idei tanévben megvalósult a tanórai leterheltség mellett a tanulók tanulószobai ellátása, valamint 16 óráig a szabadidő hasznos eltöltése. Minden tanulónak lehetősége van német nemzetiségi néptánc-, modern tánc-, kreatív foglalkozásokon részt venni. Katolikus hitoktatás, fejlesztő foglalkozások, logopédiai ellátás is biztosított az itt tanulóknak. A mobilitásra adott az iskolabusz. A rendszeres szűrések, kirándulások,  versenyek  az iskolabusz használatával történnek. Az étkezés a helyi melegítőkonyha és az óvoda segítségével megoldott.
 
A 2013-2014-es tanévben a következő események történtek velünk:
 
Szeptember: Jól sikerült közös szülői értekezlet tartottunk az óvodával ,melyen részt vett Schmidt Ferenc polgármester, Medgyesi Antal igazgató, Horváth Tamásné óvodavezető is. Ismertettük az új tanévben bekövetkezett változásokat, valamint a tanév rendjét megtudhatták a szülők .A Duna-Dráva Nemzeti Park Pintér Kertjébe kirándultunk. Természettudományos  foglalkozásokon vettünk részt . Meglátogatott minket a védőnő. Elindultak az éves kreatív foglalkozások, modern tánc, nemzetiségi tánc, fejlesztő foglalkozások, hitoktatás .
 
Október: Felmértük az első osztályos tanulóinkat. Intézményünket két fő képviselte a Pellérden megalakult Intézményi Tanácsban. Meglátogattuk Pécsett  a Nevelési Központban a Magyar Királyok Panoptikumát. Műsorral emlékeztünk 1956 október 23-ról, melyet az óvodások is megtekintettek. Pedagógusaink az önkormányzat által szervezett szülők-nevelők báljának aktív szereplői voltak.
 
November: Az iskola vezetője részt vett az átalakult Pedagógiai Szakszolgálatok tájékoztatóján Pécsett. Telegdi Ágnes írónő látogatott el hozzánk Budapestről. Érdekes előadást tartott az állatokról. Versmondó versenyt rendeztünk,melyen már elsőseink is szerepeltek. Bűvész látogatott el hozzánk , az ovisokkal együtt élveztük előadását. Fogászati szűrésen voltunk. A Fürge Mókus matemetika versenyen Kozármislenyben  iskolánkat  Csák Nóra 3. osztályos tanuló képviselte, ahol második helyezést ért el. Fogadó órákat tartottunk.
 
December: A pellérdi iskola Mikulása látogatott el hozzánk és az ovisokhoz is. Ezután korcsolyázni mentünk a pécsi Műjégpályára. Az önkormányzat minden tanulót  megajándékozott. Színvonalas karácsonyi műsorral szerepeltünk a Művelődési Házban ,melyet a község lakosai szeretettel fogadtak. A pécsi családsegítő szolgálat munkatársai is ellátogattak hozzánk, kézműves foglalkozást tartottak nálunk.
 
Január: Az időjárásnak köszönhetően havas foglalkozásokat tarthattunk. Ellátogattunk a Zöld Híd Alapítvány Öko- kuckójába ahol a Mentsük meg Földünket!  foglalkozáson vettünk részt. Féléves bizonyítványokat osztottunk, sikeres félévet zárva. Szülői értekezletet tartottunk előkészítve az év végi kirándulásunkat.

Családkönyv

Könyvbemutató június 2-án

Katolikus hittan 2016

Az adó 1%-a

A személyi jövedelemadó 1%-áról való rendelkezéskor kérjük, hogy gondoljanak községünk fejlesztésére és a helyi sportélet támogatására.

Az 1 % átutalásához az adószámokat az alábbiakban ismertetjük:
Gyódért Alapítvány:  18303425-1-02
Mecsekvölgye Sportkör:  19031707-1-02

A tavalyi évben az adókból befolyt összeget a falu játszótereinek folyamatos újítására, állagmegóvásra fordítottuk.