utca_panorama.png
Gyód Község Önkormányzata sikerrel pályázott a TÁMOP-6.1.2-11/1 „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok” című pályázati felhívásra. 
Az Irányító Hatóság a pályázatot támogatásra alkalmasnak minősítette. 
 
Az önkormányzat a pályázat keretében 9.877.400 Ft támogatást nyert a célok megvalósítására.
A konstrukció alapvető célja a Társadalmi Megújulás Operatív Program célkitűzéseivel összhangban az egyének egészségük iránti felelősségének-, az öngondoskodás képességének-, a helyi közösségek és a társas támogatások erősítése-, az egészséges életvitelhez szükséges tudás és készségek elsajátításának a hatékony támogatása, a lakosság életminőségének javítása, az egészségben eltöltött életévek számának növelése, a magalapozott egészségtervre épülő egészséget támogató döntéshozatali gyakorlat arányának emelkedése. 
 
A pályázat célja az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták és közösségi értékek elterjedésének ösztönzése, az egészségfejlesztés szinterein megvalósuló közösségi programok elterjesztése, az életminőség javítása. 
 
Az elnyert támogatásból a következő programok valósultak meg: 
  • Kispályás foci és ping pong bajnokság
  • Tollaslabda és petanque bajnokság
  • Egészségügyi állapotfelmérés
  • Egészségnap a baleset megelőzés érdekében, elsősegélynyújtás
  • Egészségnap a drog és alkohol függőségről, a dohányzás következményei, a munkahelyi stressz, személyiségünk tudatos alakítása
  • Egészséghét
  • Egészségterv elkészítése
A rendezvény témájáról, idejéről, a megvalósulási helyszínekről „rendezvény naptár” készült, melyet a falu lakossága megkapott annak érdekében, hogy minél többen vegyenek részt a programokon. 
A rendezvények szervezésében és megvalósításában Gajdos Kft., és ProjektNavigátor Kft. segített az önkormányzatnak. 
 
A projekt az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. 
 

Családkönyv

Könyvbemutató június 2-án

"Mozdulj Gyód" Fotódokumentáció

Kattintson a borítóra