utca_panorama.png

„MOZDULJ GYÓD!” – TÁMOP 6.1.2-11/1

Elsősegélynyújtás a közúti baleseti helyszínen a rendőrség, katasztrófavédelem, mentősök szemszögéből.
 
"Minden állampolgár köteles szükség esetén tőle elvárható segítséget nyújtani sérült, balesetet szenvedett , vagy olyan személynek, aki életét vagy testi épségét közvetlenül veszélyeztető helyzetbe jutott."
Elsősegély alkalmazásáról szóló tv. 1972.évi II.törvény28.§
 
Az elsősegély nyújtása, az elsősegélyre való felkészültség, az elsősegélynyújtás elsajátítása így annak minősége is szerves része minden nemzet egészségkultúrájának. A nemzetközi epidemiológiai adatok mutatják, hogy az elsősegélyt szükségessé tevő leggyakoribb helyzetek, azaz a balesetek a harmadik leggyakoribb halálozási okként szerepelnek a világon a szív-, érrendszeri és a daganatos megbetegedések után.

Egészséget fejleszteni mindenhol, minden közösség számára, minden korcsoportban lehet és szükséges. 
Az egészségterv - célrendszerét tekintve - végső soron az egészségről szól, de nem az egészségügyi („betegségügyi”) ellátás terve. Nem pusztán több, hanem valami egészen más. Az egészségterv hozzásegíti a lakosságot, mint a különböző színterek szereplőit, életminőségük javításához.
 
A konfliktusok jellemzője
 
Az élet minden területén, a családban, a politikában, a munkahelyen jelen vannak a konfliktusok. Ezek megítéléséről eltérőek a vélemények. Vannak, akik ezt minden esetben szervezetlenségből, szabályozatlanságból, az érintett felek helytelen magatartásából következő káros jelenségnek tartják. Más álláspontok szerint a konfliktus nem feltétlen negatív jelenség, mert a változások, a fejlődés szükségszerűen feszültségekkel jár, ezek nélkül a viszonyok megmerevednének. A munkahelyi gyakorlati tapasztalatok ez utóbbi álláspontot igazolják. A munkaügyi kapcsolatok terén, ahol az érdekegyeztetés, érdekvédelem a mindennapok része, kisebb vagy nagyobb mértékben szükségszerűen jelen vannak a véleményeltérések, érdekkülönbségek, ebből következően a konfliktusos helyzetek is.

Sokan mondják, hogy a dohányzás csak egy rossz szokás és akaraterővel könnyű leküzdeni. A leszokással kísérletezők viszont már tudják, hogy a dohányzásról nehéz leszokni.
Már régóta tudjuk azt, hogy a dohányzás során a függőséget elsősorban a nikotin alakítja ki. Ugyanakkor azt is megfigyelhetjük a dohányosokon, hogy jellemző szokásokat tesznek magukévá. Ilyen értelemben a rossz szokás és a függőség szembeállítása mesterséges, mert mind a kettő igaz a dohányzásra. Három folyamat játszik szerepet a függőség kialakulásában:

Köztudott, hogy a kábítószer-probléma Magyarországon is évről évre egyre veszélyesebb méreteket ölt. Bár az ún. legális drogok (pl. az alkohol vagy a dohányzás) társadalmi és egészségügyi hatásaihoz képest a kábítószer-fogyasztás okozta pusztítás ma még méreteiben talán kevésbé tűnik veszélyesnek, a jelenség mégis sűrítve mutatja a mentálhigiénés problémák egyik közös vonását: az általánosnak mondható tájékozatlanságot, az intézményi-intézményes kezelés megoldatlanságát, a működő intézmények alacsony hatékonyságát. Ennek több oka is ismert. Sajnos ezek az adatok azt jelentik, hogy a fiatalok körében egyre elfogadottabb a tiltott drogok jelenléte és kipróbálása, s mindinkább csökken a drogfogyasztással kapcsolatos veszélyérzet.

EGÉSZSÉGRE NEVELŐ ÉS SZEMLÉLETFORMÁLÓ ÉLETMÓD PROGRAMOK GYÓD KÖZSÉGBEN
 
Gyód Község Önkormányzata sikerrel pályázott a TÁMOP-6.1.2-11/1 „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok” című pályázati felhívásra. A közreműködő hatóság a pályázatot támogatásra alkalmasnak minősítette.
 
A programsorozat alapvető célja, hogy  a település lakosaiban erősödjön az  egészséges életmódhoz szükséges tudás, minden életkorban cselekvésen alapuló egészségtudatos magatartás alakuljon ki, a helyi közösségek szereplőinek együttműködésben megvalósuló egészségtudatos döntések, közösségi aktivitások növekedjenek.
 
A pályázat keretében, egészségügyi állapot felmérést követően aktualizálásra/elkészítésre kerül a települési egészségterv, amely hosszabb távra biztosítja az egészséges életmód szemléletének kialakítását.
 
A projekt megvalósítása 2013 szeptemberében kezdődött, a közel egy évre tervezett projekt során, egészség hét, egészség napok, bajnokságok keretein belül 28 esemény/program megvalósítására kerül sor.
 
Az rendezvények témájuk szerint öt részre csoportosíthatók, úgy mint  az egészséges táplálkozás, illetve energiaegyensúly megtartása, és/vagy visszaállítása, az életvezetési kompetenciák fejlesztését célzó, a  lakosság rendszeres testmozgását elősegítő szabadidős, stressz kezelő, lelki egészség megőrzésére irányuló egészségfejlesztési, elsősegély nyújtási és baleset megelőzési programok.
 
A rendezvények témájáról, idejéről, a megvalósulási helyszínekről „rendezvény naptár” készül, melyet weblapon/szórólapon megkapnak annak érdekében, hogy minél többen vegyenek részt a programokon.
 
A rendezvények szervezésében és megvalósításában a projektgazda mellett  részt vesz a Gajdos Kft., és a ProjektNavigátor Kft.
 
Látogasson el Ön is a rendezvényekre!

Családkönyv

Könyvbemutató június 2-án

"Mozdulj Gyód" Fotódokumentáció

Kattintson a borítóra