utca_panorama.png

Hírek

Az ország teljes területén lévő erdőkre és fásításokra, valamint az erdők és fásítások határától számított kétszáz méteren belüli területre, EVgF/1 80/2017. ügyiratszámú határozattal elrendelt általános tűzgyújtási tilalmat, jelen határozatom közzétételének időpontjától azonnali hatállyal feloldom.

A Földművelésügyi Minisztérium határozatát itt találja.

 

Kisfalvi Richárd Attila 10.000,- Ft
Krum Bianka 10.000,- Ft
Lőrincz Evelyn 10.000,- Ft
Nagyatádi Máté 10.000,- Ft
Pupp Katalin Zita 5.000,- Ft
Reith Renáta 10.000,- Ft
Stettner Mercédesz 5.000,- Ft
Tóth Nikoletta 10.000,- Ft
Zólyomi Hanna 10.000,- Ft
Zólyomi Karina 10.000,- Ft

 

Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015 évben első ízben díjazta a települési környezetre igényes lakóit a „Tiszta udvar – rendes ház” kitüntető címmel és az ezzel járó pénzjutalommal.

A Testület által meghirdetett pályázatra 11 jelentkező volt, mindegyik tulajdonos  jól karbantartott épületet, rendezett, virágos  udvart és gondozott külső környezetet mondhat magáénak.
A Bíráló Bizottság javaslata alapján a jobbnál jobb pályázatok közül a Képviselő-testület három pályázatot díjazott:

Gyód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által alkotott 16/2015.(VIII.31.) sz. rendelet értelmében lehet jelentkezni a „Tiszta udvar rendes ház” kitüntető címre, azon  belterületi  lakosoknak, lakóingatlan tulajdonosoknak, akik kiemelten nagy gondot fordítanak lakóhelyük szépítésére.
A kitüntető címet az a lakóingatlan tulajdonos vagy használó kapja, akinek portáját, lakóházát, udvarát a települési környezetnek megfelelő tisztaság és harmonikus kulturált megjelenés jellemez, a lakóház előtti járdaszakaszt, az ott lévő növényzetet is beleértve.(Parlagfű kizárja a pályázaton való részvételt).

Ki sepri a kéményt?

A lakossági kéményseprést több megyében átvette a katasztrófavédelem. Ez nem azt jelenti, hogy tűzoltók ellenőrzik a kéményeket, a sormunkát változatlanul kéményseprő szakemberek végzik. Az újdonság csak az, hogy ahol a megyei jogú városok nem vállalták a feladatot, ott a katasztrófavédelem szervezésében valósul meg a kéményseprés.

 

Tisztelt Gyódi Lakosok és Gyódról Elszármazottak, Kedves Támogatóink!

Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testülete célul tűzte a  községben lévő – út melletti, illetve temetőben lévő – keresztek, mint vallási jelképek megújítását.

Területünkön álló keresztek közül 6 db-ot kívánunk felújítani, amelyeknek különböző életkoruk, romló, porladó állaguk miatt indokolt a helyreállítása.

Vállalkozói árajánlatunk szerint egy kereszt állítása közel 1 millió forintos költségen valósítható meg, amelyhez kérjük a Tisztelt Lakosság és az Elszármazottak anyagi hozzájárulását.
A támogatással a hívő lakosok katolikus vallásuk, mások pedig hagyományaink, értékeink megőrzése iránti elkötelezettségüket nyilváníthatják ki.

Bármely  összegű befizetés értékes számunkra, de lehetőség van arra is, hogy a 200.000,- Ft feletti hozzájárulást teljesítők neve feltüntetésre kerüljön a kereszt talapzatán.

A támogatást a község 11731001-15334709 számú számláján elkülönítetten kezeljük, amelyen kérjük a közlemény rovatban a „keresztek” megjegyzés beírását.

Csekkek a Polgármesteri Hivatalban, vagy a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatalban szerezhetők be. Kérjük, támogassák közös céljaink megvalósítását.

 

Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testülete 64/2013.(XII.17.). sz. határozatával fogadta el Gyód Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját  (a továbbiakban: HEP) 2013- 2015. évekre.

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény rendelkezik a települési önkormányzatok helyi esélyegyenlőség programjáról, amelynek időarányos magvalósulását a 31. §. (4) bekezdés értelmében kétévente felül kell vizsgálni és a helyzetelemzést valamint az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően módosítani kell.

Itt találja

 

 

A Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Földművelésügyi Osztály határozatát közöljük a "Vadászterület határának megállapítása, földtulajdonosi közösség nyilvántartásba vétele" tárgyában:
Vadászterület határának kijelölése tárgyában hivatalból folytatott eljárásban elsőfokú vadászati hatósági jogkörben meghoztam az alábbi
HATÁROZATOT
A 02 502750 407 kódszámú vadászterület határát 2017 március 1-jétől a vadászterületre vonatkozó vadgazdálkodási üzemterv hatályának lejáratáig, az alábbiak szerint állapítom meg. (kattintson a közzétételi részletekért)
 
 
A pénzbeni és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1.-től jelentős mértékben átalakult. 
Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek.
Az állam által kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-től a Járási Hivatalok állapítják meg.

Könyvbemutató

Könyvbemutató június 2-án

Gyód Község Korszerűsítési terve

Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testülete

8/2008(VI.30) sz. rendelet a helyi építési szabályzatról

Térképvázlat

 

Hírlevél

Iratkozzon fel rendszeresen megjelenő hírlevelünkre, hogy a legfontosabb eseményekről azonnal értesíthessük: