utca_panorama.png

Tisztelt Lakosok!

A tavalyi évhez hasonlóan Gyód község Önkormányzata Képviselő – Testülete szociális célú tűzifa juttatásban részesítheti rászoruló lakosait.

Igényeiket a mellékelt kérelem nyomtatványon nyújthatják be – a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemigazolások csatolásávalGyód község Önkormányzatához (7668. Gyód, Fő u. 62.) vagy a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatalhoz (7668. Keszü, Petőfi u. 24.) 2015. december 11. napjáig.

Tájékoztatom, hogy Gyód  község Önkormányzata Képviselő – Testületének  a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 20/2015 (XI. 5 .) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §. –a alapján
(1)    Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást l, maximum 2  m3 tűzifát biztosít annak a személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100.%-át (28.500,- Ft), egyedül élő esetén annak 125 %-át (35.625,- Ft) nem haladja meg.
(2)    A jogosultak körén belül előnyt élveznek az Szt , valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti
a.)    aktív korúak ellátásában
b.)    időskorúak járadékában
c.)    települési támogatásban (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban) részesülők, valamint
d.)    a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
(3)    Az (1) bekezdésben foglalt rászorulti körön túl az Önkormányzat természetbeni tűzifa támogatást nem biztosít.
(4)    A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.
A R. 3.§. (1)-(2) bekezdése szerint
(1)    Nem jogosult szociális tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. §. –ban meghatározott feltétel teljesüléséről – az a személy, család -  azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.
(2)    A tűzifa támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját használatra használhatja fel.

Családkönyv

Könyvbemutató június 2-án

Gyód Község Korszerűsítési terve

Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testülete

8/2008(VI.30) sz. rendelet a helyi építési szabályzatról

Térképvázlat

 

Hírlevél

Iratkozzon fel rendszeresen megjelenő hírlevelünkre, hogy a legfontosabb eseményekről azonnal értesíthessük: