utca_panorama.png

Ingyenes közműcsatlakozás, olcsóbb és fogyasztóbarát ügyintézés

A Kormány a családok, valamint a kis- és közepes vállalkozások terheinek további csökkentése érdekében 2017. július 1-jétől díjmentessé tette a közműcsatlakozásokat, továbbá mérsékelte vagy teljesen ingyenessé tette az ide kapcsolódó eljárási díjakat. Ezzel a korábbi támogatások mellé újabb jelentős segítséget kapnak a családok az otthonteremtéséhez, legyen szó új ingatlan építéséről vagy a meglévő átalakításáról, valamint megszabadulnak a vállalkozások egy hatalmas pénzügyi és bürokratikus tehertől.

A közműcsatlakozások díjmentessé tételével és az eljárási díjak egy részének eltörlésével párhuzamosan a Kormány lényegesen gyorsabb munkára is kényszeríti a szolgáltatókat. Az ügyintézési határidők csökkentésével vagy a korábban határidőhöz nem kötött - és emiatt gyakran nagyon hosszú ideig elhúzódó szolgáltatások határozott időhöz kötésével a közművekhez kapcsolódó ügyintézés a
jövőben nem fogja hátráltatni a családokat vagy a vállalkozásokat az építkezések, átalakítások során.

A 2017. évi LVII. törvény, valamint az ennek végrehajtását szolgáló 157/2017. Kormány rendelet rendelkezéseinek túlnyomó része 2017. július 1-jén lépett hatályba.

A főbb változások a következők:

1. Díjmentessé váltak a közmű-csatlakozások meghatározott fogyasztási mértékig

a/ Mire terjed ki a díjmentesség?

Díjmentessé vált
- a legfeljebb 4 köbméter/óra névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelése,
- a legfeljebb 32 Amper névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelése,
- a 32 mm átmérőjű ivóvíz vezeték és a 160 mm átmérőjű szennyvíz vezeték bekötése.

Ezek a közműbekötések egy nagyobb lakás vagy átlagos méretű családi ház ellátásához, illetve egy átlagos méretű üzlethelyiség (pl. fodrászat, pékség) energiaigényének kielégítéséhez elégségesek.

A díjmentesség három szektorra: a villany, gáz, víz (ivóvíz- és szennyvíz) bekötésekre vonatkozik, a költségmentességet nem csupán a lakosság, hanem kis- és középvállalkozások is igénybe vehetik.

A gázcsatlakozásnál elengedésre kerül a csatlakozási díj és a fogyasztásmérő díja, míg árambekötéseknél elengedésre kerül törvényi szinten a csatlakozási alapdíj, a csatlakozóvezeték díja és a fogyasztásmérő díja. Ezen felül gázbekötéseknél az elosztó 250 méterig a közcélú vezetéket is ellenérték nélkül építi ki, ami teljesen új szabály. A villanyszektorban az eddigi mérték kétszeresére emelkedett az a vezetékhossz, amelyet az elosztó társaság ingyenesen biztosít a következők szerint.

Ha kisfeszültségű közcélú elosztó hálózat kiépítése szükséges, akkor felhasználási helyenként legfeljebb egy csatlakozási pontra rendszerhasználóként
a) szabadvezeték esetén legfeljebb 100 méter,
b) földkábel esetén legfeljebb 50 méter
hosszúságú közcélú vezeték díjmentes.

Ha középfeszültségű hálózat kiépítése szükséges, akkor
a) szabadvezeték esetén legfeljebb 500 méter,
b) földkábel esetén legfeljebb 250 méter hosszúságú közcélú vezeték, valamint a transzformátorállomás létesítése díjmentes.

A víziközmű szektorban a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást a lakossági fogyasztóknak már eddig sem kellett fizetniük, a díjmentesség július 1-jétől a vállalkozásokra is kiterjed. Ezen felül ivóvíz és szennyvíz bekötéseknél díjmentessé vált az igénybejelentés elbírálása, tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás, továbbá rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra, annak felszerelése és a nyomáspróba.

b/ Mire nem terjed ki a díjmentesség?

Az ún. fogyasztói vezetékre és felhasználói berendezésekre (azaz a magántulajdonba kerülő vezetékek, csövek, kapcsolók, kiállások, dugaljak, csapok stb. beépítésére) a díjmentesség nem vonatkozik. Általános szabály szerint fogyasztói vezetéknek minősül a szolgáltató által telepített mérőórától húzódó vezeték. Nem tartozik
emellett a mentesség alá a mellékvízmérő beszerelése.

A díjmentesség nem vonatkozik továbbá a víziközmű társulati tagok tagsági jogviszonyon alapuló fizetési kötelezettségeire, így kifejezetten a víziközmű társulati érdekeltségi hozzájárulásra sem.

c/ Külterületi ingatlanoknál is érvényesül-e a díjmentesség?

Igen. A díjmentesség a meghatározott korlátok között belterületi és külterületi ingatlanokra is alkalmazható.

d/ Csak új építésű ingatlanok esetén vehető-e igénybe a díjmentesség?

Nem. A kedvezmény nem csak új építésű ingatlanoknál, hanem a közműhálózatra való későbbi rácsatlakozásnál is érvényesül, azaz lakóingatlan vagy üzlethelyiség átalakításakor is igénybe vehető. Sőt, nem szükséges felújítás sem a díjmentes bekötés igényléséhez. A fent meghatározott teljesítményig és vezetékméretig bármikor kérhető a díjmentes bekötés.

e/ CSOK mellett is igénybe vehető-e a díjmentesség?

Igen, a kedvezmény CSOK mellett, de attól függetlenül is igénybe vehető.

f/ Hol kell bejelenteni az igényeket és mire kell hivatkozni?

Az igényeket a területileg illetékes földgáz és villany elosztó társaságnál, illetve víziközmű szolgáltatónál kell bejelenteni. Bejelentéskor a 2017. évi LVII. törvényre kell hivatkozni.

g/ Mit tegyen, ha a szolgáltató elutasítja a jogosnak tartott igényét vagy díjat számol fel a törvény szerint díjmentes szolgáltatásért?

A szolgáltató eljárásával szemben az első fokú fogyasztóvédelmi hatóság feladatát ellátó járási hivatalokhoz, illetve a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz lehet fordulni.

2. Csökkennek a gázszektorban a különdíjas szolgáltatások költségei

Ezentúl a gázszektorban a különdíj mértékének megállapítása kizárólag a munkavégzésre ténylegesen ráfordított idő alapulvételével történhet, nincs átalánydíj, sem a munkához nem kapcsolódó egyéb költség. Érvényesíteni kell a legkisebb költség elvét.

3. Az elosztó társaságok mérlegelési jogköre és hatósági feladatai csökkennek

A Kormány a hatósági szemlélet helyett a szolgáltatói szemléletet és hozzáállást szeretné erősíteni a közműcégek körében.

Július 1-jétől a fogyasztó jogorvoslattal fordulhat a műszaki-biztonsági hatósághoz, vagyis a területileg illetékes járási, fővárosi, kerületi kormányhivatalhoz, ha az elosztó vagy a szolgáltató elutasítja a közmű kiviteli tervét. Jogorvoslattal lehet élni továbbá akkor is, ha az elosztó vagy a szolgáltató elutasítja a terv szerint kivitelezett közmű átvételét.

4. Ingyenessé válnak az alábbi jogorvoslati eljárások

Amennyiben a közműtársaság elutasítja a közmű kiviteli tervét vagy a terv szerint kivitelezett közmű átvételét, ingyenes jogorvoslati eljárást lehet kérni a területileg illetékes járási, fővárosi, kerületi kormányhivatal műszaki-biztonsági hatóságtól.

5. Radikálisan csökkennek a közmű-csatlakozásokkal kapcsolatos ügyintézési határidők

Csökkentek vagy a korábbi határozatlan időhöz képest meghatározott időhöz kötöttük a közművek szolgáltatásait, hogy azok ne húzódhassanak el hátráltatva ezzel az építkezési vagy felújítási munkálatokat végző családokat vagy vállalkozásokat.

Néhány példa:

A földgázelosztó a csatlakozási igény kielégítésére vonatkozó írásbeli ajánlatát 30 nap helyett 8 napon belül köteles megtenni. Az igénykielégítés feltételeiről és lehetőségeiről szóló előzetes tájékoztatást 30 nap helyett 10 napon belül kell a fogyasztó részére átadni. A hálózati kapacitás biztosításának határideje maximálásra kerül 60 napban, erre eddig nem volt határidő. Hiánypótlási felhívást 15 nap helyett 3 munkanapon belül lehet kiadni.

Víziközmű esetén eddig nem volt határidő arra az esetre, ha a benyújtott terv nem felel meg a követelményeknek vagy a bekötés megvalósítására nem alkalmas, ezért a víziközmű-szolgáltató a terv kiegészítését vagy új terv benyújtását kérheti. Erre ezután 5 napja lesz a szolgáltatónak. A bekötővezeték kiépítését, fertőtlenítését, a helyszíni szemlét, a nyomáspróbát, a működőképességi és vízzárósági próbát, a geodéziai bemérést és a vízmérési helyen a bekötési vízmérő beszerelését a szolgáltató ezután a munkaárok rendelkezésre állásának bejelentését követő 30. napig köteles elvégezni, ezt korábban nem rendezte jogszabályi határidő.

 

Családkönyv

Könyvbemutató június 2-án

Gyód Község Korszerűsítési terve

Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testülete

8/2008(VI.30) sz. rendelet a helyi építési szabályzatról

Térképvázlat

 

Hírlevél

Iratkozzon fel rendszeresen megjelenő hírlevelünkre, hogy a legfontosabb eseményekről azonnal értesíthessük: