utca_panorama.png

Gyód Község Önkormányzata 11/2015.(VI.20.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazásról

Gyód  Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, - figyelemmel „A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról” szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény III. fejezetében foglaltakra – a helyi népszavazásról a következőket rendeli el:

1.§.

(1)    A helyi önkormányzat képviselő-testülete helyi népszavazást rendelhet el a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyben.

(2)    Nem lehet népszavazást tartani:

a.)    a költségvetésről és a zárszámadásról,
b.)    a helyi adókról,
c.)    a képviselő-testület hatáskörébe tartozó személyi és szervezetalakítási kérdésről,
d.)    a képviselő-testület feloszlásának kimondásáról.

2.§.

(1)    Helyi népszavazást kezdeményezhet:

a.)    a képviselő-testület tagjainak legalább egynegyede,
b.)    a képviselő-testület bizottsága,
c.)    a választópolgárok 25 %-a.

(2)    A Képviselő-testület köteles elrendelni a helyi népszavazást, ha azt az (1) bekezdés c.) pontjában meghatározott számú választópolgár kezdeményezte.

3.§.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg Gyód  Község Önkormányzata – a helyi népszavazásról és napi kezdeményezésről szóló – 3/2004.(III.30.)önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Gyód , 2015. április 13.

Schmidt Ferenc polgármester
dr. Barta Zsuzsanna jegyző

Záradék:
Elfogadta Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 17.-i ülésén.
Kihirdetve: 2015. április 20.

Családkönyv

Könyvbemutató június 2-án

Gyód Község Korszerűsítési terve

Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testülete

8/2008(VI.30) sz. rendelet a helyi építési szabályzatról

Térképvázlat

 

Hírlevél

Iratkozzon fel rendszeresen megjelenő hírlevelünkre, hogy a legfontosabb eseményekről azonnal értesíthessük: