utca_panorama.png

Tájékoztatom az érintetteket, hogy módosultak a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) magánfőzésre vonatkozó szabályai 2016. január 1-jével jelentősen módosultak.

A módosítás következtében bevezetésre került a Párlat adójegy, melynek igénylésére csak a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság által regisztrált magánfőző jogosult. Az önkormányzatnál regisztrált, az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon bejelentett magánfőzőnek magánfőzés keretében történő párlat előállításához 2016. január 1-től – az előállítást megelőzően – párlat adójegyet kell igényelni, beszerezni a lakóhelye szerint illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) megyei/fővárosi adó-és vámigazgatóságtól.
(NAV Baranya Megyei Igazgatósága 7621. Pécs, Rákóczi út 52-56 Telefon: 72/533-500, ügyfélfogadás: H: 8.00-18.00, K: 8.00-12.00, SZ: 14.00-18.00, CS: 8.00-12.00, P: 8.00-11.00)

A párlat adójegy egy olyan igazoló szelvény, amely a magánfőző nevére kiállított, sorszámozott, papír alapú, vagy elektronikus vámhatósági igazoló szelvény, ami 1 liter magánfőzött párlat után 700 forint jövedéki adó megfizetését, valamint ellenőrzéskor darabonként 1 liter párlat eredetét igazolja.

Párlat adójegy igénylése, kiadása

Párlat adójegyet csak az a magánfőző igényelhet, aki a desztillálóberendezés megszerzését a tulajdonszerzéstől számított 15 napon belül előzetesen bejelentette a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatóság részére. A magánfőzőnek a 2016. évi első igényléskor legalább
5 db 700 forint értékű párlat adójegyet kötelező igényelnie.

A Jöt. 67/A.§ (5.d) bekezdése alapján az adójegykiadásáról a desztillálóberendezés tárolási, használati helye szerinti önkormányzatot tájékoztatni kell az Igazgatóságoknak.

Párlat adójegy kiadása abban az esetben valósulhat meg a magánfőzők részére, ha a desztillálóberendezéssel kapcsolatos információ az Igazgatóságok elektronikus nyilvántartásában megtalálható, vagy az önkormányzati adóhatósággal történt egyeztetés során az Igazgatóságok megállapítják, hogy a bejelentést a magánfőző megtette, és a jövedéki adót megfizette. Az adott évben legfeljebb 86 darab párlat adójegy igényelhető, és ennek megfelelően legfeljebb ennyi mennyiségű párlat (86 liter) állítható elő.

Amennyiben a magánfőző mégis a párlat adójeggyel adózott párlatmennyiségnél többet állít elő, akkor a tárgyév végéig köteles a többletmennyiség utáni párlat adójegyeket pótlólag igényelni, azonban az éves mennyiségi korlátot ebben az esetben sem lehet túllépni. Az évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőzőnek a többletmennyiséget haladéktalanul be kell jelenteni a lakóhely szerint illetékes megyei/fővárosi adó- és vámigazgatósághoz és azzal egyeztetett módon gondoskodni kell a többletmennyiség megsemmisítéséről.

A magánfőzőnek a párlat adójegy igénylés kitöltött formanyomtatványát a lakóhelye szerint illetékes megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóság részére kell benyújtani. A formanyomtatvány beszerezhető a NAV megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóságainál papír alapon, továbbá letölthető a NAV internetes honlapjáról elektronikus (http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok), illetve pdf formátumban (http://nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/jovedeki_nyomtatvanyok). A kitöltött igénylés írásban személyesen, postai úton, telefaxon, vagy elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül adható be.

2016. előtt magánfőzésben előállított párlat utáni adózási szabályok:

Az önkormányzat adóhatóságánál regisztrált magánfőzőknek a 2015. évben magánfőzés keretében előállított párlat után 2016. január 15-ig kell adóbevallást benyújtani és a bevallással együtt az éves átalányadót (1.000,- forint) megfizetni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság részére.
A 2015. évet megelőzően saját fogyasztásra előállított magánfőzött párlatok megmaradt mennyisége továbbra is adómentes marad és továbbra sem kapcsolódik hozzájuk bejelentési kötelezettség.

A magánfőzés szabályainak változásáról bővebb információ a www.nav.gov.hu oldalon található.

Családkönyv

Könyvbemutató június 2-án

Hírlevél

Iratkozzon fel rendszeresen megjelenő hírlevelünkre, hogy a legfontosabb eseményekről azonnal értesíthessük: