2014 ápr. 24, Csütörtök
 
 

Hírek röviden

Felhívjuk figyelmét, hogy az ebek chippel történő ellátása és regisztrálása 2013. január 1-től kötelező.

Minden, amit a mikrochip-ről tudni kell.

Hírlevél

Rendszeresen értesülhet községünk legfrissebb híreiről, rendezvényeinkről, aktuális eseményekről 
Testületi ülés április 25.-én
Írta: Körjegyző   
2014. Április 23. Szerda, 00:00

Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 25.-én (pénteken) 18.00 órai kezdettel ülést tart a Polgármesteri Hivatal épületében 

N a p i r e n d:

 1. Beszámoló Gyód Község Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásáról. Előadó: Polgármester
 2. Pályázat beadása térfigyelő kamerák felszerelésére. Előadó: Polgármester
 3. Tájékoztató a Gyódért Alapítvány pályázatáról. Előadó: Polgármester
 4. 2014. évi „Sommerfest” és Gyódról Elszármazottak Találkozója szervezési előkészületei. Előadó: Polgármester
 5. Egyéb aktuális kérdések 

Zárt ülésen: Szociális ügyek. Előadó: Polgármester

Az ülés nyilvános részén minden érdeklődő megjelenésére számít a Képviselő-testület

 

 
FELHÍVÁS
Írta: Önkormányzat   
2014. Április 10. Csütörtök, 09:45
Az általános iskolákba történő beíratásra
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2014/2015. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:
2014. április 28 - 30. (hétfő, kedd, szerda)  8.00 órától 18.00 óráig
 
Tanköteles (azaz 2008. augusztus 31-ig született) gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas,  a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát), 
továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.
 
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt és 2014. május 12-ig értesíti a szülőt. Elutasítás esetén a fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.
 
A Pécsi Tankerület területén működő állami fenntartású körzetileg illetékes általános iskola
Neve: Pellérdi Általános Iskola Gyódi Tagiskolája                                   
Címe: Gyód, Fő u.98. Tel.száma : +36 72 461-269
Beiskolázási körzete: Gyód 
 
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Óvodai szakvélemény
 • Szakértői vélemény, amennyiben az iskolaérettséget nevelési tanácsadás keretében vizsgálták
 • Sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakvéleménye
 • Nem magyar állampolgár esetén regisztrációs kártya/tartózkodási kártya/állandó tartózkodási kártya
 • Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (elérhető az iskolában)
 
Gyód község egészségterve
Írta: Önkormányzat   
2014. Február 04. Kedd, 18:39

Egészséget fejleszteni mindenhol, minden közösség számára, minden korcsoportban lehet és szükséges.
Az egészségterv - célrendszerét tekintve - végső soron az egészségről szól, de nem az egészségügyi („betegségügyi”) ellátás terve. Nem pusztán több, hanem valami egészen más. Az egészségterv hozzásegíti a lakosságot, mint a különböző színterek szereplőit, életminőségük javításához.

Töltse le a teljes dokumentumot (PDF 751 KB)

 
Gyódi óvoda és Művelődési ház
Írta: Horváth Tamásné   
2013. Február 12. Kedd, 08:42

1996 óta Gyód Község központjában, családias  környezetben, a falu "ékszerdobozaként" működik 25 férőhelyes, egycsoportos, német nemzetiségi intézményünk. 2 óvónő és egy dajka foglalkozik nap, mint nap a gyermekekkel.

A pedagógiai munka a Helyi Pedagógiai Program alapján folyik, melyet minden szülő megismerhet, nyilvános dokumentum.

Programunk a kompetencia alapú óvodai programra épít. Célunk:  A gyermekek egyéni fejlettségéhez, igényeikhez, szükségleteikhez, érési tempójukhoz igazodó, a gyermeki szabadságot tiszteletben tartó differenciált személyiségfejlesztés, a tanuláshoz szükséges képességek és részképességek megalapozása a játékban és a játékos tevékenységekbe ágyazottan.
Célunk továbbá a családokkal való együttműködés, a folyamatos párbeszéd biztosítása.

Olvassa tovább...
 
Helyi Esélyegyenlőségi Program
Írta: Önkormányzat   
2014. Január 07. Kedd, 09:53

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Gyód Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település más dokumentumait , valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami intézményfenntartójára.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

Az 50 oldalas dolgozat itt található.

 
Kultúrális értékek
Írta: Pukler Miklós   
2009. December 11. Péntek, 17:27

Keresztek és porták

A lakók a folklorisztikus értékű kereszteket, pincéket és régi portákat igyekeznek megóvni. Önzetlenül vállalják a népi értékek megkímélését.

Sürgős beavatkozásra van szükség, hogy a málladozó kőkereszteket és a tövükben álló Mária-kisszobrokat megmentsék az enyészettől. Sajnos mindegyik köztéri alkotás olyan laza szerkezetű homokkőből lett kifaragva, amelyek az utóbbi pár évben erőteljes szétesésnek indultak.

Kiemelten ez mondható el például a Máyer-ház előtti kék és piros színű keresztről, amely a hajdani kálvária emlékét idézi. Az oldalában magasodó Mária mini szobrot például úgy állították be, hogy az az egykor volt kálváriára tekint. A legtöbb ember már nem is sejti, hogy a közelben stációk sorakoztak. A legsúlyosabb helyzetben a Lengl-kereszt van, amelynek a felújítását tervezi özvegy Neubauer Mátyásné.

Bővebben...