utca_panorama.png

Iskola

Az intézmény címe:
 
7668, Gyód, Fő u. 98.  Tel: +36 72 461 269
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
Iskolánk a Pellérdi Általános Iskola tagintézménye.
Igazgató: Nagy Andrea
Tagintézményvezető: Wágnerné Sasvári Sarolta
Tanulóink az iskolakezdést már augusztusban nagyon várták. Mindenki nagyot nőtt a nyáron. Két dán vendégtanuló egy hónapig nálunk járt iskolába. Megismerhettük az ottani tanulási szokásokat, picit dánul is tanultak a gyerekek.
Gazdag programsorozattal indítottuk a 2016-2017-es tanévet. Az óvodával közös szülői értekezletet tartottunk szeptember 6-án.
 

1.3.osztály osztályfőnöke: Szieberthné Apáthy Anita,

2.3.osztály osztályfőnöke:Kalmár Krisztina ,

fejlesztő pedagógus: Tálosné Mátyás Judit,

hit-és erkölcstan oktató: Burián Judit,

modern tánc oktató: Horváth Tamás.

Intézményünk Gyód szívében (Gyód, Fő utca 98. tel:72/461-269 ) működik . Óránkénti buszközlekedés van Pécsre. A buszmegálló iskolánk előtt található. Az idejáró gyerekek családias hangulatban, kis létszámú, összevont osztályokban tanulhatnak. Minden évfolyamon német nemzetiségi nyelvoktatás folyik. Hetente járunk Pellérdre tömbösített testnevelés órákra. A védőnői, fogászati ellátás rendszeres. A gyódi óvodával, pécsi családsegítő szolgálattal, pellérdi iskolával szoros kapcsolatot tartunk.

Iskolánkban az idei tanévben hat pedagógus tanított. Félévkor egy kolléga Pécsre ment dolgozni, így helyére új osztálytanító érkezett. Matematikát minden évfolyamon a tagintézmény vezető tanította. Mindkét összevont osztályban az osztályfőnök a magyar, környezet tantárgyakat, ill. egy fő a készségtárgyakat-egy fő a német tárgyakat oktatta. A készségtárgyakat a többi összevonástól eltérően 1.2. és 3.4. osztályban együtt tanítottuk. Alkalmazkodva a gyerekek életkori sajátosságaihoz. Fejlesztő pedagógus Pellérdről járt hozzánk hetente többször. Péntekenként testnevelés órákra, ill. a 4. évfolyamosok informatika órára Pellérdre mentek. Ezeket a tanórákat ott tanító pedagógusok látták el.

Képgaléria

Wágnerné Sasvári Sarolta a Pellérdi Általános Iskola Gyódi Tagintézményének vezetője vagyok. 1988-ban diplomáztam.  Pécsett a Fehérhegyi Általános Iskolában kezdtem tanítói munkám
Gyermekeim születése után a Testnevelési Általános és Sportiskola ( Tási ) dolgozója lettem. A sport mindig közel állt hozzám, férjem testnevelő tanár, kézilabda szakedző. A Tásiban hosszú évekig a sportosztály vezetése volt a feladatom. Tanulmányi versenyeken sikeresen szerepeltek tanítványaim (Zrínyi, Bátaszéki, Kenguru, Fürge Mókus-matematika, városi és megyei vers és mesemondó).
2002-ben szakvizsgáztam a Budapesti Műszaki Egyetemen. Az elmúlt években rendszeresen részt vettem különböző szakmai továbbképzéseken. 2013 óta vezetem a Gyódi Iskolát. Minden évfolyamon matematikát oktatok. 2014-ben elvégeztem az Oktatási Hivatal által megvalósuló pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértői képzéseket.2015 januárjától mesterpedagógus vagyok. Tanfelügyeleti és pedagógusminősítési feladatokat is ellátok.
Célom, hogy iskolánkban kamatoztassam megszerzett tudásom, tanítványaink hasznos tagjai lehessenek a társadalomnak.

A Pellérdi  Általános Iskola Gyódi Tagiskolája a Klebelsberg Intézményfenntartó  Központ Pécsi Tankerületéhez tartozik.
 
Igazgatója Medgyesi Antal, a  tagintézmény   vezetője Wágnerné  Sasvári Sarolta. Az iskola tantermei Gyód önkormányzata által fenntartott óvodával egy épületben vannak. A tanulók osztatlan csoportokban tanulnak . Az itt dolgozó pedagógusaink a következőek : Jauckné Angyal Bernadett, Szieberthné Apáthy Anita,Tálosné Mátyás Judit, Wágnerné Sasvári Sarolta.
 
Az intézményben német nemzetiségi nyelvoktatás folyik. A hagyományok ápolása, a helyi identitástudat erősítése,a község életében való rendszeres részvétel kiemelt feladat.   Az idei tanévben megvalósult a tanórai leterheltség mellett a tanulók tanulószobai ellátása, valamint 16 óráig a szabadidő hasznos eltöltése. Minden tanulónak lehetősége van német nemzetiségi néptánc-, modern tánc-, kreatív foglalkozásokon részt venni. Katolikus hitoktatás, fejlesztő foglalkozások, logopédiai ellátás is biztosított az itt tanulóknak. A mobilitásra adott az iskolabusz. A rendszeres szűrések, kirándulások,  versenyek  az iskolabusz használatával történnek. Az étkezés a helyi melegítőkonyha és az óvoda segítségével megoldott.

Családkönyv

Könyvbemutató június 2-án

Katolikus hittan 2016

Az adó 1%-a

A személyi jövedelemadó 1%-áról való rendelkezéskor kérjük, hogy gondoljanak községünk fejlesztésére és a helyi sportélet támogatására.

Az 1 % átutalásához az adószámokat az alábbiakban ismertetjük:
Gyódért Alapítvány:  18303425-1-02
Mecsekvölgye Sportkör:  19031707-1-02

A tavalyi évben az adókból befolyt összeget a falu játszótereinek folyamatos újítására, állagmegóvásra fordítottuk.